Hơn một năm trước, Square Enix được cho sẽ đem đến một hệ sinh thái mới cho ngành công nghiệp game bằng công nghệ chơi game mới mẻ nhưng giờ đây họ đã thất bại thảm hại.

Shinra Technoligies

Tại sự kiện Tokyo Game Show 2014, Square Enix đã công bố thành lập công ty Shinra Technoligies chuyên nghiên cứu và phát triển nền tảng chơi game mới dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Cựu CEO của Square Enix, ông Yoichi Wada là người điều hành công ty này. Ông đã phát biểu rằng Shinra Technoligies sẽ đem lại một hệ sinh thái mới cho ngành công nghiệp game hiện nay bằng công nghệ chơi game mới mẻ này.” Tầm nhìn của Shinra Technologies là giúp cho bất kỳ nhà phát triển nào trên thế giới cũng có một phương tiện đơn giản và hiệu quả để tạo ra một trò chơi điện toán đám mây.

Shinra Technoligies a

Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, Square Enix đã đưa ra thông báo về việc đóng cửa kinh doanh nền tảng chơi game dựa trên điện toán đám mây của Shinra Technoligies. Lý do được đưa ra rất ngắn gọn và súc tích:

Shinra Technoligies, như một nhà điều hành nền tảng đám mây, đã cố gắng để gây quỹ cần thiết cho các hoạt động kinh doanh hơn nữa từ các nhà đầu tư bên thứ ba. Tuy nhiên, STI đã không tìm thấy các nhà đầu tư tiềm năng vào thời điểm này, và do đó phải ngừng hoạt động kinh doanh của mình.”

Shinra Technoligies b

Việc giải thể và thanh lý Shinra Technologies cũng sẽ dẫn đến một mất mát bất thường” cho Square Enix vào khoảng 2 tỷ Yên (khoảng 16.800.000 USD).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here