Sony vừa chính thức tách mảng kinh doanh PlayStation thành một công ty riêng nhằm giúp nó có thể mang lại doanh thu nhiều hơn nữa cho mình. Công ty mới có tên “ Sony Interactive Entertainment LLC” được gộp lại từ hai bộ phận cũ gồm: Sony Computer Entertainment (chuyên phát triển phần cứng, phần mềm cho PlayStation) và Sony Network Entertainment (chuyên trách các dịch vụ PlayStation Vue và PlayStation Store). Công ty mới sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của Andrew House (hiện đang là CEO của bộ phận PlayStation).

Công ty mới sẽ đặt trụ sở ở thành phố San Mateo (California), vốn lưu động 2 triệu USD và ngày 1/4 (không nói xạo) sẽ được tính là ngày đầu tiên hoạt động chính thức của “Sony Interactive Entertainment LLC”. Nội dung hoạt động của công ty mới: nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm PlayStation bao gồm phần cứng, phần mềm, nội dung và các dịch vụ mạng có liên quan. Về cơ bản thì sự chuyển đổi chỉ nằm trên phía giấy tờ là chính, người dùng và các sản phẩm/dịch vụ của Sony sẽ không bị ảnh hưởng gì.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here