Caps Lock có nhiệm vụ giúp người đánh máy gõ liên tục nhiều ký tự viết hoa thay vì phải giữ phím Shift nhưng trong nhiều trường hợp, nó bị lạm dụng rất nhiều.

Một đoạn văn dài với các ký tự viết hoa sẽ khiến chúng ta rất khó đọc và bối rối, thậm chí trên một số bàn phím còn không có cả phím chức năng này. Chữ Caps có thể hiểu là viết tắt của Capital (ký tự viết hoa) trong khi chữ Lock có ý nghĩa là ‘khóa’. Ở bàn phím cho máy chữ thời xưa khi phím Shift Lock (tiền thân của Caps Lock) được bấm, cơ cấu sẽ khóa phím Shift để viết hoa liên tục. Bạn sẽ biết nhiều hơn xung quanh phím chức năng này trong Infographic bên dưới.

infographic caplock

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here