Cộng đồng chơi phím cơ tại Nashville vừa mới có cuộc hội ngộ “khoe hàng” chiến hữu của mình. Rất nhiều “hàng khủng, của riêng” được mang ra trong buổi gặp gỡ này như Cherry MX-800, Ergodox, Tipro 128, Dolch PAC…

Buổi Meetup có những gì, có gì thú vị? Tất cả đều có qua những hình ảnh dưới đây, mọi người kéo xuống để theo dõi nhé.

Hình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ Nashvillehttps://lh3.googleusercontent.com/WGRJnzE-hSuxhUUlTM-PnYgdUiwtVN6O1C4GFEgJqfkFM4vhA0wKPz1bTA9cYdMpQbO7_MVFTcbm1Ez42TIdc9uX3TzXcK6hZ0eHbg5VR66cTCJhmJ5WMDbAkj-U9gLfTkd1FWf0httCcc3VzY5UITqX4tbjlbiGEBovSDyxMtlvELZG-ceTTmbAWm80XeGwAlURG78S4bHWK-2Zmge0FZWhsxaMdyKYscdR7wpoF7frTmyU8bwOZ9x38Nim0KnpeRG2L6cHPfIGIZwjwX_q0nNa5lEu-avr91uUvAEdPyOl9NkmpGu_ku3hodQ2Zq7dn_K0PqIzk7dy2DFI_U3SSyvFB30jKhLfdweMrG-YBVzTP7rVuew92kHLG5J9_dTxd-DACRMN22tJFLHU0mYeXFXMoYRHmKA13pl_SwakvhqrnjIYHPCiJJvS-qr5LzELK5Q5WAgY_n9IUmJd0MshYdkyRag3SsU0-3EZS7nrHzFwBSuSu03G66tiuHnuD30ilGUz0HNf4F1ZFj9z_8tD5Bha7EY_P6xU4LV_r7gceFiKFRqsglxAdLZKgQpIMghmjMmxUc63LPZ19HxX6Nq4oAUcmpQboCk=w1024-h683-noHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ NashvilleHình ảnh buổi Meetup của cộng đồng yêu phím cơ Nashville

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here