Đây là doanh số mà Sony dự kiến sẽ bán được khi kết thúc năm tài chính của mình vào 31/3/2017. Hiện tại, khi doanh số PS4 của hãng đang “quanh quẩn” mức 40 triệu chiếc, thời gian từ giờ đến hết năm tài chính vẫn còn khá dài thì mục tiêu của hãng hoàn toàn có thể xảy ra. Không những vậy nếu hãng có nhiều đợt kích cầu có thể doanh số của PS4 sẽ còn trên cả kỳ vọng.

PS4 salesCũng theo Sony, với đà tăng trưởng này đến cuối năm, doanh số dự kiến của PS4 (bao gồm cả phần cứng và mềm) sẽ tăng 8.3% so với năm ngoái từ 1.551,9 tỷ Yên lên 1.680 tỷ Yên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here