Những Showgirl trong các sự kiện là một nét không thể thiếu, họ cũng là một phần mà các hãng sử dụng để công chúng biết đến sản phẩm của mình nhiều hơn. Thông thường chúng ta chỉ có thể biết được hình ảnh của các Showgirl trên các phương tiện truyền thông mà ít khi biết thêm được các thông tin liên quan đến họ.

Hôm nay PlayPro giới thiệu với mọi người không chỉ hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp tại Computex 2016 mà còn cả thông tin tên tuổi cũng như link FB, Fans Page… để mọi người quan tâm có thể kết bạn và theo dõi hoạt động của Showgirl chúng ta yêu mến.

Penny Hong Pei

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Amber Chen

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Ying Hsin Chou (trái) và Waji Shacy (phải)

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Natalie

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Mita Yu Yu

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Maggie RaSatoshi

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Nicole楊昀蓁

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

鄭瑜萱

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

蕭蔓蔓

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Joanna沐沐

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Amber Lin

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Kikaikai (trái) và 廖坎蒂 (phải)

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016
Một Showgirl xinh đẹp, rất tiếc PlayPro không có thông tin của cô ấy

Mushimushiji (trái) và AIKA MA (phải)

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

小晰晰

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Mia

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

琪拉Kiera

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

謝凱蒂 Katy

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016Yu Zen

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Tina

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Lynn

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Minadong

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

DaWen Yang

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

鍾小八

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Nokinoki 最愛軒軒

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

王心宜

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Sulittleli

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Yen Chieh Chen

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Angeline Chou

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Viya

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

Chia sẻ thông tin, FB Fans của 32 Showgirl xinh đẹp tham dự Computex 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here